กิจกรรม พช.ปางมะผ้า

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอำเภอปางมะผ้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวปางมะผ้าไปเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกรฎาคม 2554